expr:class='"loading" + data:blog.mobileClass'>

Sunday, 13 May 2012

Syafaat tidak berguna bagi orang berdosaKejadian alam ciptaan Allah ini sewajarnya sentiasa menyedarkan kita akan kebesaran Ilahi. - Gambar hiasan 


SAYID Qutub berkata: "Di bawah bayangan kenyataan-kenyataan yang menarik dan penting ini, Allah SWT mengumumkan bahawa setiap orang bertanggungjawab terhadap dirinya sendiri dan memberi pilihan kepada mereka untuk menentukan jalan dan kesudahan hidup mereka masing-masing." 


Allah SWT mengumumkan juga bahawa setiap orang bertanggungjawab terhadap segala perbuatan yang dilakukannya dengan pilihannya sendiri. Setiap mereka terikat dengan amalan dan dosa masing-masing.


Firman Allah SWT: Tiap-tiap diri bertanggungjawab atas apa yang telah diperbuatnya, (al-Mudassir: 38)


Al-Maraghi berkata: "Setiap jiwa terikat dengan amalannya sama ada jiwa itu kafir atau mukmin, derhaka atau taat."


Firman Allah SWT: Kecuali golongan kanan (al-Mudassir: 39)


Al-Maraghi berkata: "Kecuali orang yang diberikan kitab dari sebelah kanan kerana mereka telah membebaskan ikatan mereka dengan amalan mereka yang baik, sebagaimana orang yang menggadaikan barang gadaiannya dengan menunaikan hak yang wajib baginya."


Firman Allah SWT: Berada di dalam syurga, mereka tanya menanya, tentang (keadaan) orang-orang yang berdosa. Apakah yang memasukkan kamu ke dalam Saqar (neraka)? (al-Mudassir: 40-42)


Ibnu Kathir berkata: "Mereka menanyakan keadaan orang-orang yang melakukan dosa ketika itu mereka berada di dalam bilik-bilik di syurga sedangkan orang yang berdosa itu berada ditingkat yang paling bawah di neraka."


Firman Allah SWT: Mereka menjawab: Kami dahulu tidak termasuk orang-orang yang mengerjakan solat, (al-Mudassir: 43)


Al-Maraghi berkata: " Ahli neraka Saqar menjawab: Kami di dunia dahulu tidak termasuk dalam golongan orang mukmin yang solat kerana Allah SWT dan kami tidak mempercayai kewajipan solat itu."


Ibnu Kathir berkata: "Kami tidak mengabdikan diri kepada Allah SWT."


Firman Allah SWT: Dan kami tidak (pula) memberi makan orang miskin, (al-Mudassir: 44)


Al-Maraghi berkata: "Kami tidak berbuat baik kepada makhluk Allah SWT yang fakir dan kami juga tidak bersedekah kepada mereka dengan apa yang disenangi oleh jiwa kami."


Ibnu Kasir berkata: "Kami juga tidak berbuat baik sesama makhluk-Nya yang sejenis dengan kami."


Firman Allah SWT: Dan adalah kami membicarakan yang bathil, bersama dengan orang-orang yang membicarakannya, (al-Mudassir: 45)


Ibnu Zaid berkata: "Kami bercampur dengan orang yang membicarakan tentang urusan Nabi Muhammad SAW sehingga kami mengatakan bahawa dia adalah ahli sihir dan pendusta seterusnya membicarakan tentang al-Quran sehingga kami mengatakan al-Quran itu adalah sihir, syair dan ramalan seperti ahli kebatilan itu mengatakannya."


Ibnu Kathir berkata: "Kami membicarakan tentang perkara-perkara yang tidak kami ketahui."


Qatadah berkata: "Setiap kali ada orang menyimpang, maka kamipun menyimpang bersamanya."


Firman Allah SWT: Dan adalah kami mendustakan hari pembalasan, (al-Mudassir: 46)


Al-Maraghi berkata: "Kami mendustakan hari pembalasan dan perhitungan."
Firman Allah SWT: Hingga datang kepada kami kematian. (al-Mudassir: 47)


Al-Maraghi berkata: "Sampai kami mengetahui kebenaran itu secara nyata dengan kembalinya kami kepada Allah SWT di akhirat kelak."


Firman Allah SWT: Maka tidak berguna lagi bagi mereka syafaat daripada orang yang memberikan syafaat. (al-Mudassir: 48)


Al-Maraghi berkata: "Setelah nyata mereka mempunyai sifat-sifat yang demikian, maka tidak ada gunanya lagi syafaat bagi mereka daripada pemberi syafaat sebab mereka mendapatkan neraka dan kekal di dalamnya."


Ibnu Kathir berkata: "Orang yang menyifatkan diri dengan sifat-sifat ini, maka sesungguhnya pada hari akhirat kelak , syafaat seseorang tidak akan pernah memberikan manfaat kepada mereka." 


Sebab syafaat itu hanya berlaku jika orang yang dituju itu memang mahu menerimanya. 


Sedangkan bagi orang yang dicap oleh Allah SWT sebagai orang kafir pada hari kiamat maka sudah pasti baginya neraka dan akan kekal di dalamnya.


Sebagai kesinambungan dengan ayat di atas penulis mengemukakan pendapat Sayid Qutub antara lain katanya iaitu keputusan telah dijatuhkan dan hukuman yang wajar telah diputuskan terhadap orang yang berdosa yang mengaku segala kesalahan mereka. 


Di sana tidak ada orang yang akan memberi syafaat kepada orang yang berdosa dan sekiranya ditakdirkan ada, maka syafaat itu tidak akan berguna sedikitpun kepada mereka.


Semoga kita sentiasa mendapat syafaat, terutamanya pada hari akhirat kelak yang membolehkan kita menghuni syurga firdaus-Nya.

No comments:

Post a Comment

Copyright © 2012-2017.All rights reserved by seribupilihan.blogspot.com