expr:class='"loading" + data:blog.mobileClass'>

Sunday, 29 July 2012

Peringatan Allah
ALLAH SWT telah menyebut keadaan dunia, iaitu Dia mendahulukan keadaan orang yang taat (Rasulullah SAW dan umatnya) berbanding keadaan orang yang derhaka.


Sebelum perintah dan larangan yang berhubung dengan Rasulullah SAW dikeluarkan, Allah SWT telah memerintahkan agar baginda SAW bersabar terhadap gangguan kaumnya yang alami beliau. 


Ini adalah untuk menghilangkan kesedihan Rasulullah SAW serta menguatkan hati baginda, sehingga berlapang hati mendepaninya. 


Firman Allah SWT: Sesungguhnya mereka (orang kafir) menyukai kehidupan dunia dan mereka tidak memperdulikan kesudahan mereka, pada hari yang berat (hari akhirat). (al-Insaan: 27)


Al-Maraghi berkata: Jangan kamu mengikut rentak orang kafir dan kerjakanlah ibadah kerana mereka telah meninggalkan akhirat untuk dunia iaitu mereka mengutamakan dunia dan kagum dengan perhiasannya sehingga mereka tenggelam dalam kelazatan yang bersifat sementara. Mereka juga meninggalkan amalan yang dapat menyelamatkan mereka daripada azab serta bala bencana.


Ibnu Kathir berkata: Allah SWT memberikan penolakan terhadap orang-orang kafir dan yang serupa dengan mereka dalam mencintai serta mengejar dunia dan meninggalkan kehidupan akhirat jauh di belakang mereka.


Sayid Qutub berkata: Orang-orang kafir itu hidup dengan cita-cita yang dekat dan kecil sahaja. Minat dan cita-cita mereka hanya tertumpu dalam lingkungan hidup dunia sahaja dan mereka tidak menghiraukan hari akhirat yang amat berat tanggungjawabnya dan amat berat akibatnya serta amat penting di dalam neraca hakikat.


Firman Allah SWT: Kami telah menciptakan mereka dan menguatkan persendian tubuh mereka, apabila kami menghendaki, kami sungguh-sungguh mengganti (mereka) dengan orang-orang yang serupa dengan mereka. (al-Insaan: 28)
Mendekatkan diri


Al-Maraghi berkata: Bagaimana mereka lalai kepada Kami, padahal Kami telah mencipta mereka dan meneguhkan ikatan sendi-sendi, urat-urat serta saraf-saraf mereka? Apakah selepas ini Kami juga akan membiarkan mereka begitu sahaja? Jika Kami kehendaki, pasti Kami akan binasakan mereka dan kami datangkan pengganti yang lain bagi menggantikan mereka yang dibinasakan itu.


Ibnu Abbas, Mujahid dan lain-lain mengatakan: Yakni penciptaan mereka.


Ibnu Zaid dan Ibnu Jarir berkata: Yakni, jika kami mahu maka akan Kami datangkan kaum lain selain mereka.


Sayid Qutub berkata: Mereka tidak berkuasa melawan Allah SWT dengan kekuatan mereka kerana Allahlah yang menciptakan mereka dan memberi kekuatan kepada mereka. Dan andainya Allah SWT memberi tempoh kepada mereka dan tidak menukarkan mereka dengan orang-orang yang lain dari mereka, maka itu merupakan kemurahan dan kebaikan daripada-Nya sahaja dan juga merupakan keputusan dan hikmah daripada-Nya sahaja.


Firman Allah SWT: Sesungguhnya (ayat-ayat) Ini adalah suatu peringatan, Maka barang siapa menghendaki (kebaikan bagi dirinya) nescaya dia mengambil jalan kepada Tuhannya. (al-Insaan: 29)


Al-Maraghi berkata: Barang siapa yang menginginkan kebaikan bagi dirinya di dunia dan akhirat hendaklah dia mendekatkan diri kepada Tuhannya dengan ketaatan. Begitu juga hendaklah mengikut apa yang diperintahkan Allah SWT kepadanya dan berhenti daripada apa yang dilarang untuknya agar dia mendapat pahala dan dijauhkan daripada azab Allah SWT.


Ibnu Kathir berkata: Surah ini menjadi peringatan, barang siapa mahu maka dia boleh memperoleh petunjuk daripada al-Quran.


Semoga Allah mengurniakan kita segala sifat mahmudah yang melayakkan kita menghuni syurga-Nya. Amin.No comments:

Post a Comment

Copyright © 2012-2017.All rights reserved by seribupilihan.blogspot.com